Informace o nás


Lékařka:  MUDr. Věra Beranová

 • nar. 11.6.1972,
 • promoce 13.7.1996 Karolinum Praha,
 • atestace z interního lékařství I.st. 2000,
 • atestace  z všeobecného lékařství I.st 2004,
 • licence z všeobecného lékařství,
 • osvědčení Ministerstva zdravotnictví o specializované způsobilosti lékaře
  v oboru praktické lékařství pro dospělé,
 • akreditace Ministerstva zdravotnictví pro obor specializačního vzdělávání
  "Všeobecné praktické lékařství " 2009,
 • předsedkyně komise při praktických zkouškách z všeobecného praktického lékařství
  pro oblast Středočeského kraje - Kolín a okolí,
 • lékař Domova  Buda - Nesměň.

   Domov Buda pro osoby ze zvl. zdr. postižením vč. chráněných bydlení (mentální postižení, senioři ).
   Ordinační hodiny: středa 13:00 - 15:00

 • lékař detašovaného pracoviště - Polní Voděrady - ordinace umístěna v budově obecního úřadu


Zdravotní sestra: Iva Pokrupová


Vybavení ordinace:

 • ordinace je moderně zařízena a vybavena -  PC (program Medicus), internet, kopírka, fax, glukometr, pulzní oxymetr, EKG, RHB přístroje - laser terapie, BTL - 07  ultrazvuk, BTL - 06 elektroléčba, Solux, inhalátor,
 • ordinace je umístěna v jedné budově zdr. střediska Bečváry 185, spolu se zubním lékařem
  a lékárnou,
 • odběry se provádějí po,st,čt,pá od 7:00 - 11:00 hodin, úterý od 10:30 - 11:30 hodin.
 • rehabilitace - laser, ultrazvuk, elektroproudy, magnety.


 Naše pracoviště je "akreditované"  Ministerstvem zdravotnicví ČR, tedy lze zde vykonávat
 předatestační přípravu ve všeobecném praktickém lékařství, a sice povinnou praxi v oboru
 v délce 12 měsíců a praktické lékařství pro děti a dorost v délce 2 měsíce a v návaznosti
 na spolupráci s Oblastní nemocnicí Kolín, která má všechna pracoviště akreditovaná zajistit
 kompletní předatestační přípravu pro uchazeče zařazené do oboru všeobecné praktické lékařství.
 Školíme lékaře i zdravotní sestry vč. zdravotnických asistentů v přípravě pro samostatný
 výkon povolání.


Kontakt

MUDr. Věra Beranová

Bečváry 185
281 43 Bečváry


Tel./fax.: 321 796 286