Vyšetření k řidičskému průkazu

Vyšetření k řidičskému průkazu u neprofesionálů se provádí při žádosti o vystavení ŘP - zahájení autoškoly , odebrání (obnovení) ŘP a dále povinně dle zákona v  65.,68.l, a poté každé 2 roky. (tedy 70, 72,....). K vyšetření je nutný ŘP a doklad totožnosti a dále brýle, pokud máte vadu zraku !!! Vyšetření na ŘP je zpoplatněno - viz ceník.