Předoperační vyšetření

V naší ambulanci provádíme předoperační vyšetření před výkony jak v místní (lokální) tak i celkové anestezii .

K předoperačním vyšetřením je nutné se objednat !! Každé vyšetření zahrnuje odběry vč. vyšetření moči – nutné minimálně 2 dny před vlastním vyšetřením a dále komplexní prohlídku s ekg ). Pacienti před ortopedickými výkony musí mít navíc 6 týdnů před operací výtěry z krku, nosu a kultivační vyšetření moče.

 

Důležitá upozornění:

  • pacienti užívající přípravky s k.acetylsalicylovou (Anopyrin, Aspirin, Godasal, Stacyl) musí před operací vysadit tyto přípravky 3-5 dní před výkonem
  • pacienti užívající warfarin (warfarin, lawarin) – musí vysadit tento přípravek týden před výkonem a dle charakteru výkonu event. být zajištěni místo tablet injekcemi nízkomolekulární heparinu (LWMH ) před výkonem a v průběhu výkonu – prosím kontaktujte nás včas, velmi rizikoví pacienti musí mít předoperační vyšetření od svého internisty či kardiologa
  • pacienti užívající nová antikoagulancia NOAC (Pradaxa, Xarelto, Eliquis) - vysadit minimálně 2-3dny před plánovaným operačním výkonem či zubním stomatochirurgickým výkonem
  • pacienti s diabetem (cukrovkou) léčeným insulinem či na lécích - antidiabeticích ( tzv. PAD – léky snižující cukr –glykémii v krvi) – musí mít navíc k předoperačnímu vyšetření i vyjádření diabetologa k operaci (pacienti na insulinu ), pacienti na PAD léčeni v naší ambulanci obdrží vyjádření k operaci od nás při předoperačním vyšetření

 

!!! Pozor !!! Pacienti s diabetem užívající lék metformin - (Metformin Teva, Glucophage, Normaglyc, Siofor..) musí tento přípravek vysadit 48 hodin (2 dny před operací ) !!!, jinak nelze výkon provést. Dále je důležité tento přípravek vysadit vždy před plánovaným vyšetření rtg kontrastní látkou (RTG , angio, CT, MRI) a dále vždy při průjmovitých či horečnatých onemocněních či v případě objevení závažného onemocnění ledvin, jater či při srdečním selhání. Též pokud nebudete z důvodu nemoci schopni přijímat stravu či e z nějakého důvodu přestanete jíst, je nutné tento lék vysadit !