Ceník výkonů nehrazených zdravotními

pojišťovnami s platností od 21.11.2022

Vyšetření pro vstup a výstup do zaměstnání 500 Kč
Preventivní prohlídka pro zaměstnání 500 Kč
Vyšetření pro řidičské oprávnění 500 Kč
Vyšetření pro posouzení zdr. způsobilosti 500 Kč
Vyšetření pro zdravotní průkaz 350 Kč
Vyšetření pro profesní průkaz 500 Kč
Vyšetření sportovce 500 Kč
Vyšetření před interrupcí 500 Kč
Vyšetření pro držení střelných zbraní 500 Kč
Vyšetření pro cestu do zahraničí s písemným závěrem 500 Kč
Výpis z dokumentace 200 Kč
Administrativní výkon na žádost pacienta
(lékařské potvrzení, vystavení duplikátu zdravotního dokladu atd.)
200 Kč
Potvrzení přihlášky na VŠ 200 Kč
Zpráva o úrazu pro pojišťovnu 300 Kč
Zpráva pro pojišťovnu při uzavření pojistky 300 Kč
Vyplnění formuláře Hodnocení bolestného 300 Kč
Bodové hodnocení pracovního úrazu 300 Kč
Ztížení společenského uplatnění 300 Kč
Zpráva pro účast na rekondičních a rekreačních pobytech 200 Kč
Zpráva pro policii, soud, pojišťovny apod. 300 Kč
Vyšetření glykémie glukometrem na vlastní žádost   50 Kč
Injekce, aplikace  i.m., s.c., i.d.   50 Kč
Ekg + popis 100 Kč
Očkování proti chřipce Vaxigrip tetra 550 Kč
Kopírování zdravot.zpráv a nálezů pacienta1 strana A4 oboustranně     5 Kč